Vuurwerk angst

Veel honden ontwikkelen angst voor vuurwerk. Vaak is het zo dat de angst bij de pups nog wel mee valt, maar dat de angst daarna elk jaar erger wordt. Het  blijft niet bij angst voor afgestoken vuurwerk, maar deze honden worden steeds banger voor elk hard geluid. Ze schieten dan al onder de bank bij het horen van het dichtslaan van een deur, auto portier, of de klep van een kliko. Dit heet gegeneraliseerde angst.

Hoe kunt u voorkomen dat een hond of pup uw hond bang wordt voor geluiden ? 

Pups kun je trainen dat een hard geluid betekent dat er iets leuks aan komt. Dus klapt er ergens een deur hard dicht ? Maak er een feestje van voor uw hond. Het is heel belangrijk dat u niet stopt met deze training als de hond een jaar is. Blijf hier op trainen bij een volwassen hond.

Als de hond al bang is voor geluiden is het moeilijker om te trainen. U moet dan de sterkte van een geluid trainen die nog net geen angst oproept. Want een angstige hond kan niet meer leren.

Is uw hond angstig voor harde geluiden ? 

Reageer zoals u ook bij een bang kind zou reageren. Steunen mag !Troosten mag, steunen moet! Als een hond angstig is en steun zoekt bij zijn baas is het het beste om deze steun ook te geven. Vast houden, aaien en rustig kletsen tegen de hond heeft een stressverlagend effect. De hond is in staat om te zien dat de baas zelf geen stress vertoont tijdens het afsteken van vuurwerk. U versterkt in dit geval het angstgedrag niet. De hond is namelijk op zoek bij zijn baas hoe hij met de harde knallen om moet gaan. Als hij leert dat de baas hem niets te bieden heeft zal hij eerder willen vluchten. Als hij heeft geleerd dat hij steun van zijn baas krijgt is de neiging om te vluchten kleiner.

Extra hulp bij milde angst
Er zijn verschillende middelen die het stress niveau verlagen. Dit kan net de scherpe kantjes eraf halen, zodat u hond beter om kan gaan met de angst. Voorbeelden van middelen die ondersteunen zijn  Zylkene, en Adaptil zowel tabletten als verdamper of halsband. Begin met deze middelen al bij de eerste tekenen van angst.

Medicatie tegen angst
Voor echt angstige honden zijn deze maatregelen niet genoeg
Sommige honden blijven ondanks de aanpassingen in de omgeving en de inzet van bovenstaande middelen nog erg angstig. Soms durven honden vanaf oktober al nauwelijks meer naar buiten s avonds. Dan is medicatie met angst reducerende middelen noodzakelijk.

De meest gebruikte middelen zijn Pexion en Sileo
Pexion kan voor lagere tijd (weken of zelfs maanden) gegeven worden. Soms in het al nodig om in oktober of november te beginnen met medicatie tegen angts.

Sileo is een angst reducerend middel dat vooral op de oudjaarsavond gegeven kan worden.

Medicatie alleen na vuurwerk consult
Vertoont uw hond nu al angst of vermoedt u dat uw hond zo angstig is dat medicatie nodig zal zijn tijdens de jaarwisseling, dan adviseren wij om tijdig een afspraak voor een  vuurwerkconsult te maken. In een vuurwerk consult wordt de gezondheid van uw hond gecontroleerd, wordt de hond gewogen en adviseren we u welke medicatie voor uw hond geschikt is, en geven we u uitleg over de juiste dosering en toediening van de medicatie.

Alleen als uw hond vorig jaar ook medicatie kreeg, jonger is dan 10 jaar, bij ons ingeschreven staat, in het afgelopen jaar door de dierenarts gecontroleerd is, geen medicijnen gebruikt en geen chronische aandoening heeft, mag u de medicatie zonder consult bestellen.

Bel gerust voor informatie en hulp bij stress en angst problemen. We helpen u en uw hond graag !


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *